Posts In Category รวมเรื่องพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย

พืชเศรษฐกิจ การปลูกลำไยสร้างรายได้เสริม

on ตุลาคม 6, 2013 by Kaka in รวมเรื่องพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, ไม่ให้ใส่ความเห็น

พืชเศรษฐกิจ  การปลูกลำไยสร้างรายได้เสริม ลำไย ลักษณะทั่ว ไปลำไย เป็นไม้ผลที่นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเนื่องจากมูลค่าการส่งออก หลายพันล้านบาท ชอบดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง หรือดินร่วนปนทราย ระบาย น้ำดีความลึกของหน้าดินมากกว่า 50 เซนติเมตร ระดับน้ำใต้ดินต้อง มากกว่า 0.75 เมตรความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-6.5 การเจริญเติบโตต้องการ อุณหภูมิช่วง 20-35องศาเซลเซียส ระยะออกดอก อุณหภูมิต้องต่ำกว่า 15 องศา เซลเซียส เป็นระยะเวลานานติดต่อกัน 2 สัปดาห์ ปริมาณน้ำฝนไม่ต่ำ […]

อ่านเพิ่มเติม...

พืชเศรษฐกิจ การปลูกมังคุดหารายได้เสริม

on ตุลาคม 4, 2013 by Kaka in รวมเรื่องพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, ไม่ให้ใส่ความเห็น

พืชเศรษฐกิจ  การปลูกมังคุดหารายได้เสริม การเตรียมพื้นที่ พื้นที่ดอน ให้ทำการไถพรวน เพื่อปรับพื้นที่ให้เรียบและขุดร่องระบายน้ำ  หากมีปัญหาน้ำท่วมขัง หากเป็นพื้นที่ดอนที่เคยปลูกไม้ยืนต้นมาก่อน ไม่ต้องทำการไถพรวน พื้นที่ลุ่ม  เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่มาก ให้นำดินมาเทกองตามผังปลูก ความสูงประมาณ 1.0 ถึง 1.5 เมตร แล้วปลูกมังคุดบนสันกลางของกองดิน หากพื้นที่มีน้ำท่วมขังมาก   ทำการยกร่องสวนให้มีขนาดสันร่องกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ร่องน้ำกว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร มีระบบระบายน้ำเข้าและออกเป็นอย่างดี  (สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา) […]

อ่านเพิ่มเติม...

พืชเศรษฐกิจ การปลูกแคนตาลูปหารายได้เสริม

on ตุลาคม 2, 2013 by Kaka in รวมเรื่องพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, ไม่ให้ใส่ความเห็น

พืชเศรษฐกิจ  การปลูกแคนตาลูปหารายได้เสริม วิธีการปลูก 1. เตรียมดิน โดยไถดินให้ลึก 30-40 ซม. ตากดินไว้เช่นนั้นประมาณ 7–10 วัน แล้วไถพรวนให้ร่วนหว่านปูนขาวในอัตรา 100-200 กิโลกรัม : ไร่ เลือกใช้ปุ๋ยเคมี – อินทรีย์ สูตรที่ 2 ในอัตรา 500 กิโลกรัม : ไร่ 2. ทำแปลงปลูกขนาดกว้าง 1 ม. […]

อ่านเพิ่มเติม...

พืชเศรษฐกิจ การปลูกแก้วมังกรหารายได้เสริม

on by Kaka in รวมเรื่องพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, ไม่ให้ใส่ความเห็น

พืชเศรษฐกิจ  การปลูกแก้วมังกรหารายได้เสริม   การปลูกในกระถาง อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปลูก 1.ท่อน้ำทิ้งข้างในกลวงหน้ากว้าง4 นิ้ว ยาว 1.3 เมตร(หรือเสาไม้ก็ได้) 2.กระถางหน้ากว้าง 50 ซ.ม. 3.ค้างด้านบนอาจทำจากไม้หรือปูนเป็นรูป 4 เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง x ยาว 30 ซ.ม 4.ขุยมะพร้าว 5.ดิน 6.เชือกฟาง วิธีการปลูก 1.ใช้เสาตั้งเป็นหลักในกระถาง 2. ใส่ขุยมะพร้าวรองก้นกระถาง เพื่อให้น้ำถ่ายเทได้ดีในอัตราส่วน1ใน3ของปริมาตรกระถาง จากนั้น […]

อ่านเพิ่มเติม...

พืชเศรษฐกิจ การปลูกมันแกวหารายได้เสริม

on กันยายน 20, 2013 by Kaka in รวมเรื่องพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, ไม่ให้ใส่ความเห็น

พืชเศรษฐกิจ  การปลูกมันแกวหารายได้เสริม ฤดูปลูก           มันแกวขึ้นได้ในดินฟ้าอากาศหลายชนิดชอบอากาศค่อนข้างร้อน  มีฝนปานกลาง ในอากาศที่หนาว  ระยะเจริญเติบโตจะยาวนาน ในการผลิตหัวต้องการวันสั้น  ถ้าปลูกในที่ที่มีวันยาวถึง ๑๔-๑๕ ชั่วโมง  การเจริญเติบโตดี  แต่ไม่ผลิตหัว  ควรปลูกในระยะต้นถึงปลายฤดูฝน เพื่อเก็บหัวในฤดูแล้ง  ถ้าปลูกฤดูแล้งหลังจากฝนหมดแล้ว  จะมีหัวในเวลาไม่นานนัก  เช่น ปลูกเดือนพฤศจิกายน จะ  เก็บหัวได้ในราวเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ์ แต่จะได้หัวเล็ก  เพื่อให้ได้หัวโต  ควรปลูกราวเดือนมิถุนายน การเลือกและการเตรียมที่           มันแกวชอบดินที่มีการระบายน้ำดี  มีการเตรียมดินดี […]

อ่านเพิ่มเติม...

พืชเศรษฐกิจ การปลูกกุยช่ายหารายได้เสริม

on by Kaka in รวมเรื่องพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, ไม่ให้ใส่ความเห็น

พืชเศรษฐกิจ  การปลูกกุยช่ายหารายได้เสริม ขั้นตอนการปลูกกุยช่าย 1. เริ่มต้นด้วยการเตรียมดิน โดยทำการยกแปลงให้สูงขึ้นขนาด 1.20 เมตร ส่วนความยาว กำหนดตามต้องการ 2. ปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ขี้อ้อย 1 กระสอบปุ๋ย กับปุ๋ยขี้ไก่ 1 กระสอบปุ๋ย ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน นำไปใส่ในแปลงพื้นที่ขนาด 5 ตารางเมตร 3. จัดหาพันธุ์กุยช่ายมาปลูก ระยะปลูกห่างกันประมาณ 25-30 เซนติเมตร (แปลงกว้าง 1.20 เมตร สามารถปลูกได้ […]

อ่านเพิ่มเติม...

พืชเศรษฐกิจ การปลูกมะเขือม่วงหารายได้เสริม

on by Kaka in รวมเรื่องพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, ไม่ให้ใส่ความเห็น

พืชเศรษฐกิจ  การปลูกมะเขือม่วงหารายได้เสริม มะเขือม่วงเป็นพืชดั้งเดิมของอินเดีย ปลูกง่าย การดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก ถ้าเอาใจใส่ดี เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ระยะนาน โรคและศัตรูมีน้อย ทนแล้งปลูกได้ตลอดปี ทำเลที่เหมาะอยู่ ในระดับ 500-800 เมตร การปลูก – ผักตระกูลนี้ควรมีการเพาะกล้าก่อนย้ายลงปลูกในแปลง – การเพาะกล้า เตรียมดินในกะบะเพาะหรือในถุงพลาสติก – หยอดเมล็ดในถุงเพาะ ถุงละ 3-5 เมล็ด ถ้าเพาะในกะบะเพาะ ควรเว้นระยะระหว่างต้น 5 เซนติเมตร ระหว่างแถว 10 […]

อ่านเพิ่มเติม...

พืชเศรษฐกิจ การปลูกข่าหารายได้เสริม

on กันยายน 16, 2013 by Kaka in รวมเรื่องพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, ไม่ให้ใส่ความเห็น

พืชเศรษฐกิจ  การปลูกข่าหารายได้เสริม ข่ามีสองชนิด คือ ข่าหยวกและข่าเหลือง(ที่สวนก็มี) ข่าเป็นพืชกินหัวหรือเหง้าส่วนที่อยู่ใต้ดิน ซึ่งจะมีการเจริญเติบโตออกทางข้างรอบตัวของแม่หรือหัวที่ใช้ปลูกครั้งแรก ที่หัวแม่นี้จะมีข้อและที่ข้อจะมีตา และที่ตานี่เองจะงอกเป็นหน่อโผล่พ้นดินขึ้นมา จากนั้นก็จะแตกหัวแขนงออกมาอีก จากหลายๆหน่อที่ปลูกก็จะแตกออกกลายเป็นกอใหญ่ที่มีหัวหรือเหง้าจำนวนมาก ธรรมชาติ ของพืชหัวหรือเหง้า จะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย ที่มีอินทรีย์วัตถุมากที่ความลึกประมาณ 15-30 ซม. มีความชื้น 50-80 เปอร์เซ็นต์สม่ำเสมอ และต้องการแสงแดด 100% สำหรับในช่วงอากาศหนาวเย็นการเจริญเติบโตจะช้าลง การเตรียมดิน – ควรไถเปิดหน้าดินลึกอย่างน้อย 50 ซม. พร้อมกับใส่อินทรียวัตถุ แกลบดิบ […]

อ่านเพิ่มเติม...

พืชเศรษฐกิจ การปลูกขิงหารายได้เสริม

on by Kaka in รวมเรื่องพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, ไม่ให้ใส่ความเห็น

พืชเศรษฐกิจ  การปลูกขิงหารายได้เสริม ขิงเป็นพืชที่ชอบอากาศชื้น มีอุณหภูมิสูงพอสมควร พื้นที่ในการปลูกควรมีร่มเงากำบังบ้าง แหล่งปลูกขิงที่ดีควรมีระดับฝนตกเฉลี่ย 80-100 นิ้วต่อปี มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,000-5,000 ฟุต ดินที่เหมาะสมในการปลูก ควรเป็นดินร่วนปนทราย มีอินทรีย์วัตถุสูงพอสมควร การระบายน้ำดี มีความเป็นกรด – ด่าง ประมาณ 6-6.5 หากพบว่าดินเป็นกรดมากก็ให้ใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินประมาณ 200-400 กิโลกรัมต่อไร่ ฤดูการปลูกขิง * การปลูกในฤดูฝน ขิงที่ปลูกขายกันไม่ว่าจะเป็นขิงอ่อนหรือขิงแก่ส่วนใหญ่จะเป็นขิงที่ปลูกในฤดูฝนเกือบทั้งหมด การปลูกขิงในฤดูฝนนี้นิยมปลูก ต้นฤดูฝน ในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี […]

อ่านเพิ่มเติม...

พืชเศรษฐกิจ การปลูกขนุนหารายได้เสริม

on กันยายน 13, 2013 by Kaka in รวมเรื่องพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, ไม่ให้ใส่ความเห็น

พืชเศรษฐกิจ  การปลูกขนุนหารายได้เสริม การเตรียมดิน 1.1 ในที่ลุ่มน้ำท่วมถึง เช่นที่ราบลุ่มแม่น้ำต่าง ๆ การปลูกขนุนในที่ ดังกล่าวต้องยกร่องเสียก่อน เช่นเดียวกับร่องผัก หรือร่องสวนในที่ลุ่ม เพื่อป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมถึงโคนต้นได้ ขนาดของร่องกว้างประมาณ 4-6 เมตร คูน้ำกว้าง 1.5 เมตร ส่วนความยาวของร่องขึ้นอยู่ กับขนาดของพื้นที่และความต้องการ ความสูง ของร่องยิ่งสูงมากยิ่งดี รากขนุนจะได้หยั่งลึกและเติบโตอย่างเต็มที่ เมื่อขุดยกร่อง เสร็จแล้วทำการปรับปรุงดินให้ร่วนซุยโดยการขุดตากดิน ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เศษอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ […]

อ่านเพิ่มเติม...