on ตุลาคม 24, 2013 by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

เตือนภัยขายปุ๋ยทางอินเทอร์เน็ต – เกษตรทั่วไทย

มีข่าวแจ้งเตือนภัยมาจากกรมวิชาการเกษตร  ถึงปัญหาที่พ่อค้าหัวใสเปิดเว็บฯ ขายปัจจัยการผลิตเถื่อนทาง “อินเทอร์เน็ต” มีทั้งปุ๋ย สารเคมี แถมโฆษณาคลุมเครือ ทำให้เกษตรกรเข้าใจผิดจนกรมวิชาการเกษตรต้อง เร่งตั้งทีมสกัดด่วน   นายดำรงค์  จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดดังกล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการปัจจัยการผลิตทางการเกษตรทั้งปุ๋ย สารเคมี และเมล็ดพันธุ์พืช อาศัยช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการโฆษณาขายสินค้าส่วนใหญ่ไม่บ่งชี้ว่าเป็นปุ๋ย หรือเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างชัดเจน ทำให้เกษตรกรเกิดความสับสนและเข้าใจว่าสามารถช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งยังช่วยป้องกันกำจัดศัตรูพืช และทำให้ได้ผลผลิตสูง ขณะเดียวกันยังมีการจำหน่ายสารปรับปรุงดินทางอินเทอร์เน็ตด้วย  โดยมีการเลี่ยงกฎหมายใช้คำโฆษณาที่คลุมเครือและไม่ชัดเจน ทำให้เกษตรกรเข้าใจผิดว่าเป็นปุ๋ยที่สามารถทำให้พืชเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตสูง ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร ได้มอบหมายให้ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งจะสามารถใช้ประกอบการควบคุมการโฆษณาให้ตรงตามความเป็นจริง ไม่โม้โอ้อวดจนเกษตรกรเข้าใจผิดในคุณภาพ  ของสินค้า เพื่อปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกเอาเปรียบ เช่น โฆษณาว่าเมื่อใช้แล้วสามารถทำให้ผลผลิตมากกว่าความเป็นจริงถึง 2–3 เท่า โดยไม่มีข้อมูลทางวิชาการยืนยัน “สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรได้พยายามตรวจสอบแหล่งผลิต หรือแหล่งที่มาของสินค้าที่จำหน่ายในอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง แต่การที่ผู้จำหน่ายอ้างว่า สินค้าที่โฆษณาเป็นสารปรับปรุงดินทำให้กฎหมายภายใต้  พ.ร.บ.ปุ๋ย และ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ไม่สามารถเอาผิดได้ แต่ใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคมาควบคุมได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรมากขึ้น” อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว
 
อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรเลือกซื้อปุ๋ยและวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร ที่สำคัญควรซื้อจากร้านค้าที่เชื่อถือได้ เช่น ร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพหรือร้าน Q Shop ไม่ควรซื้อจากรถเร่หรือการขายตรง พร้อมกันนี้ กรมวิชาการเกษตรขอความร่วมมือเกษตรกรช่วยแจ้งเบาะแสการโฆษณาชวนเชื่อ หรือโฆษณาเกินจริง รวมถึงขบวนการเร่ขายปุ๋ยและระบบขายตรงที่เข้าข่ายหลอกลวงเกษตรกร โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ กลุ่มสารวัตรเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โทร. 0-2940-6980.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ไม่มีความเห็น

Comments are disabled.