on กุมภาพันธ์ 5, 2014 by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

อ.ต.ก.ขยายตลาดสู่ภูมิภาค

นางลาวัณย์ ปราการะนันทน์ รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ด้านกิจการภูมิภาค  เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร และส่งเสริมระบบตลาดกลางในระดับชุมชน เพื่อให้เกษตรกรสามารถรวบรวมและกระจายผลผลิตไปยังตลาดกลางภูมิภาค  อ.ต.ก.กำลังเร่งเดินหน้าในการพัฒนาพื้นที่ตลาดกลางและคลังสินค้าที่เดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นคลังเก็บปุ๋ย  นำมาพัฒนาเป็นตลาดเกษตรชุมชนและศูนย์อาหารคุณภาพในพื้นที่ 6 จังหวัด  ได้แก่ ตรัง สงขลา  ฉะเชิงเทรา  นครสวรรค์  ขอนแก่น  และนครราชสีมา  “อ.ต.ก.ได้ทยอยเปิดตลาดในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่งตั้งแต่กลางปี  56 เป็นต้นมา  ซึ่งอยู่ระหว่างทดลองให้เกษตรกรและผู้ประกอบการขายฟรี  คาดว่าหากตลาดเป็นที่ยอมรับของชุมชน จะช่วยสร้างรายได้ให้อ.ต.ก.ประมาณ 11-13 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่ตลาด อ.ต.ก.กรุงเทพฯ มีรายได้ปีละ 90 ล้านบาท ทั้งนี้ อ.ต.ก.ยังมีพื้นที่ในจังหวัดอื่น ๆ อีกมาก จะเร่งขยายการพัฒนาให้ครอบคลุมต่อไป” นางลาวัณย์  กล่าว นางลาวัณย์กล่าวด้วยว่า หัวใจของ อ.ต.ก.คือเกษตรกร อ.ต.ก.เติบโตมาได้ทุกวันนี้เพราะเกษตรกร ฉะนั้น อ.ต.ก.จะไม่ทิ้งเกษตรกรอย่างแน่นอน  เพราะหน้าที่หลักของ อ.ต.ก.ก็คือสร้างงานให้กับชุมชน มีพื้นที่รองรับให้กับเกษตรกร และการใช้พื้นที่ของ อ.ต.ก. เต็มพื้นที่ สำหรับเรื่องค่าเช่าไม่ได้คาดหวังอะไร รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นตลาดต้นแบบที่มีมาตรฐาน อาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ไม่มีความเห็น

Comments are disabled.